تکنولوژی آموزش چیست؟

تکنولوژی آموزشی مطالعه و اقدامی اخلاقی در تسهیل روند یادگیری و بهبود عملکرد می باشد که با استفاده از فرآیندها و منابع تکنولوژیکی مناسب حاصل می شود. در تکنولوژی آموزشی به طور همزمان از نرم افزار فیزیکی و نظریه آموزشی استفاده می شود و حوزه های متعددی را شامل می گردد که عبارتنداز نظریه یادگیری، آموزش مبتنی بر کامپیوتر، یادگیری آنلاین، و یادگیری با موبایل (استفاده از تکنولوژی موبایل در روند یادگیری). بنابراین، می توانیم از جوانب متعدد و مجزایی به توسعه تکنیکی و عقلانی تکنولوژی آموزشی بپردازیم:

 • تکنولوژی آموزشی به عنوان نظریه و تمرینی پیرامون رویکردهای آموزشی دربارۀ یادگیری
 • تکنولوژی آموزشی به عنوان ابزارهای تکنولوژیکی و رسانه، مثل دوره های فراگیر اینترنتی، که به انتقال دانش، توسعه و تبادل آن کمک می کند. این تعریفی است که افراد در استفاده از واژۀ EdTech به آن اشاره می کنند.
 • تکنولوژی آموزشی برای سیستم های مدیریت یادگیری از قبیل ابزاری برای مدیریت برنامه درسی و دانش آموز و سیستم های اطلاعات مدیریت آموزشی
 • تکنولوژی آموزشی به عنوان مدیریت back-office (سرپرستی منابع انسانی) از قبیل سیستم های مدیریت آموزش برای تدارکات و مدیریت بودجه، و پایگاه ذخیره یادگیری برای تحلیل و ذخیره داده های یادگیری
 • خود تکنولوژی آموزشی به عنوان یک موضوع آموزشی از قبیل دوره هایی با عنوان “مطالعات کامپیوتر” یا “تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات”

تعریف
کانون تکنولوژی و ارتباطات آموزشی تکنولوژی آموزشی را اینگونه تعریف کرده است: “مطالعه و اقدامی اخلاقی در تسهیل روند یادگیری و بهبود عملکرد می باشد که با استفاده از فرآیندها و منابع تکنولوژیکی مناسب حاصل می شود.” طبق این تعریف، تکنولوژی آموزشی به عنوان نظریه و اقدامی در طراحی، توسعه، بکارگیری، مدیریت و ارزیابی فرآیندها و منابع یادگیری است. به معنای دقیق کلمه، تکنولوژی آموزشی به تمام علوم معتبر و کاربردی در آموزش اشاره می کند از قبیل امکانات، فرآیندها و روندهایی که از تحقیق علمی حاصل می شود و در بافتی معین به فرآیندهای نظری، الگوریتمی یا اکتشافی اشاره می کند: تکنولوژی آموزشی لزوماً بر تکنولوژی فیزیکی دلالت نمی کند. تکنولوژی آموزشی فرآیند ادغام تکنولوژی با آموزش است که با روندی مثبت یک محیط متنوع تری را برای یادگیری فراهم می کند و به دانش آموزان یاد می دهد که چگونه از تکنولوژی مانند تکالیف عادی شان بهره ببرند.
تکنولوژی آموزشی واژه ای کلی برای ابزارهای اساسی و منابع نظری برای یادگیری و تدریس است. تکنولوژی آموزشی صرفاً به تکنولوژی عالی محدود نمی شود بلکه شامل هر موردی است که با بهره گیری از یادگیری تلفیقی، رو در رو و یا آنلاین، یادگیری سر کلاس را ارتقا می بخشد.
کارشناس تکنولوژی آموزشی در رشته تکنولوژی آموزشی تحصیل کرده است. این افراد سعی می کنند با بررسی، طراحی، توسعه، اجرا و ارزیابی فرآیندها و ابزارها یادگیری را بهبود بخشند. واژۀ “کارشناس تکنولوژی آموزشی” اولین بار در ایالات متحده بکار رفت و در بریتانیا و کانادا واژۀ “کارشناس یادگیری” به عنوان هم معنی آن استفاده شد.
تکنولوژی آموزشی مدرن و الکترونیک بخش مهمی از جامعۀ امروز است. تکنولوژی آموزشی شامل موارد زیر است:

 • یادگیری اینترنتی
 • تکنولوژی آموزشی
 • تکنولوژی ارتباط و اطلاعات در آموزش
 • EdTech
 • تکنولوژی یادگیری
 • یادگیری چندرسانه ای
 • یادگیری ارتقاء یافته با تکنولوژی
 • تعلیم مبتنی بر کامپیوتر
 • آموزش مدیریت شده با کامپیوتر
 • آموزش مبتنی بر کامپیوتر
 • آموزش به کمک کامپیوتر
 • آموزش مبتنی بر اینترنت
 • یادگیری تغییرپذیر
 • آموزش مبتنی بر وب
 • آموزش آنلاین
 • همکاری آموزشی دیجیتال
 • یادگیری طبقه بندی شده
 • ارتباط به واسطۀ کامپیوتر
 • یادگیری سایبری
 • آموزش چند وجهی
 • آموزش مجازی
 • محیط های یادگیری شخصی
 • یادگیری شبکه ای
 • محیط های یادگیری مجازی (فضاهای یادگیری)
 • یادگیری با موبایل
 • یادگیری فراگیر و آموزش دیجیتال

About jk

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *