۱۴ توصیه برای استفاده از گیمیفیکشن در آموزش مجازی

در آموزش مجازی، درگیر کردن دانشجویان با مبحث درس و ایجاد انگیزه برای یادگیری مهم‌ترین بخش کار مدرسان است. یکی از استراتژی‌های موثر برای دستیابی به این هدف، استفاده از گیمیفیکیشن در آموزش مجازی است. گیمفیکیشن یعنی درس را به شیوه‌ای بازی‌وار به دانشجوها ارائه دهید و ذهنشان را در فرایند یادگیری با بازی درگیر

 ۱۴ توصیه برای استفاده از گیمیفیکشن در آموزش مجازی ادامه مطلب »