Tag Archives: google

ابزارهای موجود در فناوری آموزشی

رسانه ها و ابزار آموزشی برای موارد زیر بکار می روند: کمک به شکل گیری تکالیف: روندها و فرآیندهایی که به انجام تکلیف کمک می کنند. دسترسی به پایگاه های دانش (کمک به کاربر برای یافتن اطلاعات مورد نیازش). انواع راه های ارائه دانش (مثل ویدئو، فایل صوتی، متن، تصویر …

Read More »