مهارت‌های قرن بیست و یکم

یادگیرندگان قرن بیست‌ویکم

ده ویژگی دانشجویان قرن بیست‌ویکم

در قرن بیست‌ویکم و با ظهور فناوری‌های جدید، شاهد تلاقی عمیق فناوری و حوزه آموزش هستیم و به‌وضوح می‌بینیم که چگونه فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی در حال تغییر چشم‌انداز یادگیری دانش‌آموزان و دانشجویان هستند. به اعتقاد بعضی از پژوهشگران، […]

ده ویژگی دانشجویان قرن بیست‌ویکم ادامه مطلب »

پیمایش به بالا